Sản phẩm bán chạy

string(3) "207"
string(3) "231"
string(3) "208"